ВАЖНО!!!


 • Уговаряне и посещение на място в рамките на 24 часа след свързване с нас в удобния за Вас час за изготвяне на оферта
 • Изготвяне на оферта в рамките на 3-5 часа след посещение
 • Сключване на договор с нотариална заверка по желание на клиента
 • Започване до 48 часа при удобрение на предложената оферта
 • Непрекъснат процес на работа
 • Достъпни за всички цени

След одобрение на офертата се изготвя договор между фирмата-изпълнител и клиента възложител.

Договорът е изготвен въз основа на Закона за задълженията и договорите и съдържа:

 • описание на видовете работи, предмет на договарянето, схеми и други подробности;
 • цената и начинът на разплащане /най-често 50% се внасят авансово, а останалите се доплащат на една-две вноски при изпълнение на съответен етап от договора/;
 • крайният срок или сроковете на отделните етапи на изпълнението;
 • гаранциите и гаранционните условия;
 • задълженията на страните по договора.